ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เยี่ยมชม SBFPLAY

ควบคุมร่วมในกระบวนการ

เมื่อคุณเข้าชม Web App ของเราที่ SBFPLAY และมีการติดต่อกับ Facebook Ireland Ltd. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ในฐานะผู้ควบคุมร่วมในกระบวนการนี้ เรามีความตั้งใจที่จะอธิบายถึงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการเข้าชมของคุณ ซึ่ง Facebook เป็นผู้รับผิดชอบหลักภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วไป (GDPR) โดยเราจะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามความเป็นไปได้

การจัดการข้อมูล: SBFPLAY และ Facebook

ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง SBFPLAY และ Facebook ซึ่งในฐานะเจ้าของแอปพลิเคชัน เราให้ Facebook โอกาสติดตั้งคุกกี้ และระดับของข้อมูลที่ Facebook ประมวลผลยังมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เรายินดีที่จะอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้เป็นไปตามความเป็นไปได้

รายละเอียดการติดต่อเพื่อรับผิดชอบ

สำหรับข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล ผู้รับผิดชอบหลักสามารถติดต่อได้ที่ [email protected] พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมที่มีให้บนเว็บไซต์ของเรา: https://sbfplay.icu/ การเข้าถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของข้อมูลของ Facebook

หากคุณต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้ควบคุมหลักของ Facebook กรุณาเข้าถึงที่ลิงก์ต่อไปนี้: https://www.facebook.com/help

สิทธิในการเลือกปฏิเสธ: กลไกเลือกปฏิเสธ

ผู้เยี่ยมชมมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อเราทางอีเมล หรือสามารถขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้เมื่อต้องการ แอปพลิเคชันจะหยุดการเก็บข้อมูลหลังจากได้รับคำขอ และข้อมูลของผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมก่อนคำขอจะถูกลบ

การรับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูล

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผล คุณเป็นเจ้าของข้อมูลและมีสิทธิต่อผู้รับผิดชอบต่อ:

  • สิทธิในการขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บโดย SBFPLAY หรือ Facebook
  • สิทธิในการขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • สิทธิในการทยอยตัดข้อมูลหรือลบข้อมูล
  • สิทธิในการท้าทายการประมวลผล รวมถึงสิทธิของ SBFPLAY ในประเด็นที่ความสนใจได้ถูกจำกัดไว้
  • สิทธิในการโยกย้ายข้อมูล
  • สิทธิในการร้องเรียนให้กับหน่วยงานดูแล
  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิของคุณ คุณสามารถยื่นคำร้องร้องเรียนได้ทั้งที่ SBFPLAY และ Facebook

ข้อผล:

เป็นคำให้การของเราที่เราส่งมอบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีที่สุดและในระดับสูงสุด ทั้ง SBFPLAY และ Facebook มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูล ผ่านการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน พวกเรามุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถแสวงหาคำตอบในเรื่องความเป็นส่วนตัวได้อย่างมั่นใจในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว